Home

Welcome

De Avond Middelbare Technische Opleidingen (AMTO) oftewel
Technical Vocational Education & Training (TVET) is een vierjarige avondopleiding op middelbaar niveau.

DOEL AMTO

Het aanbieden van kwaliteitsopleidingen in de techniek op middelbaar niveau aan volwassenen.

STUDIERICHTINGEN

De AMTO telt momenteel vier studierichtingen namelijk:
1.Bouwkunde
2.Elektrotechniek
3.Weg- en waterbouwkunde
4.Werktuigbouwkunde

In de richting Elektrotechniek vindt er differentiatie plaats in Elektronica en Energie Overdracht. De keuze moet gemaakt warden bij overgang van het 2e naar het 3e leerjaar.

VAKKENPAKKET

Alie studierichtingen krijgen algemeen­en beroepsvormende vakken.
De algemeen vormende vakken zijn:

  • Nederlands
  • Engels
  • Natuurkunde
  • Wiskunde
  • Scheikunde
  • Veiligheid
  • Bedrijfskunde

De beroepsvormende vakken verschillen per studierichting.
Als sluitstuk van het examen moeten de examenkandidaten een afstudeerproject uitvoeren, presenteren en verdedigen.
De lesdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en de lestijden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Enkele vakken (praktijk) warden overdag op de zaterdag verzorgd.

AMTO - Avond Middelbare Technische Opleidingen © 2024. All rights reserved.